Stockholm3

Stockholm3-testet effektiviserar diagnostiken av prostatacancer genom att hitta behandlingskrävande cancrar med ett minimum av onödiga biopsier

Vad är Stockholm3?

Stockholm3-testet är ett blodtest som utnyttjar kombinationen av fem olika proteinmarkörer, fler än 100 genetiska markörer och annan data så som ålder och familjehistorik för att skatta risken för allvarlig (behandlingskrävande) prostatacancer.

Fördelar med Stockholm3-testet gentemot PSA

Stockholm3 har utvärderats i omfattande vetenskapliga studier. Läs mer om dessa på sthlm3.se.

Stockholm3-testet är effektivare

Vetenskapliga studier har visat att Stockholm3 minskar antalet biopsier som behövs för att hitta behandlingskrävande cancer samtidigt som antalet funna behandlingskrävande cancrar ökar. Läs mer om dessa på sthlm3.se.

Stockholm3-testet ger svar med tydlig rekommendation

Det hjälper läkaren att fatta beslut om eventuell åtgärd. Samtidigt får den man som tagit testet en bättre uppfattning om sin individuella risk att drabbas av behandlingskrävande prostatacancer. Läs artikel

Stockholm3-testet fungerar i praktiken

Stockholm3-testet har testats i stor skala både i Stavanger (Norge) och på S:t Görans sjukhus (Stockholm). Läs om erfarenheterna från S:t Görans sjukhus här.

Tolkning av svar från Stockholm3-testet

Resultatet från Stockholm3-testet består av två delar. Man får ett svar och en rekommendation för fortsatt handläggning. Stockholm3-svaret kan vara negativt eller positivt.

Negativt svar

Vid negativt svar har mannen en så pass låg risk för prostatacancer att ingen åtgärd krävs. Man rekommenderas uppföljning om ett antal år (olika beroende på hur låg risken var).

Positivt svar

Vid positivt svar rekommenderas remiss till urolog. För vissa män är svaret positivt bara om prostatavolymen understiger ett visst gränsvärde.

Information för vårdgivare

Idag har drygt 200 vårdgivare runt om i landet beställt Stockholm3-testet. Stockholm3-testet är ett vanligt venöst blodprov som beställs från A23 Lab. Innan du ordinerar Stockholm3-testet första gången behöver du som vårdgivare kontakta A23 Lab för att få tillgång till remiss/eRemiss.

Stockholm3-testet kan beställas av vårdgivare i hela Sverige. För att få tillgång till remiss/eRemiss, vänligen kontakta oss på kontakt@a23lab.se.

Information för privatpersoner

sthlm3.se finns information om vem som erbjuder testet till dig som privatperson.

Vanliga frågor

Jag är privatperson och vill göra testet. Vart vänder jag mig?

sthlm3.se finns information om vem som erbjuder testet till dig som privatperson.

Kan jag ringa/mejla er och få mitt provresultat?

Nej. Vi levererar alltid ett resultat till din behandlande läkare, som i sin tur kontaktar dig.

Hur lång tid tar det att få provsvar?

Det brukar ta 3-6 veckor innan resultatet är klart. Det har visat sig att tillförlitligheten för Stockholm3 kommer av att man mäter många saker och väger ihop risken i en matematisk algoritm. Att göra drygt 100 mätningar på ett blodprov tar ibland lite tid, tyvärr.

Hur tillförlitligt är testet?

Forskning visar att Stockholm3-testet minskar antalet onödiga vävnadsprov med ungefär 50%. Läs artikel

Vad tittar ni på för värden?

Stockholm3 metoden har flera steg inbyggda i sig, så vad vi mäter skiljer lite från fall till fall. I de flesta fall mäter vi protein-nivåer i blodet och genetiska markörer.

Vi vill erbjuda våra patienter Stockholm3-testet. Hur går vi tillväga?

Kontakta oss på kontakt@a23lab.se så hjälper vi er.